• Go to the english section
Bloggen på ehde.se
 

Management version 2.0

Staffan Ehde / 2009-02-17 10:15:16

För en vecka sedan kommenterade jag bristen på chefer, sedan har jag snabbt berört adhokrati som en innovativ organisationsform, nu börjar jag skönja ett mönster.
Den typen av företagsledning vi känner idag börjar likna bensinmotorn, det är samma teorier som ligger bakom båda sedan Taylorismen. Nu rör vi oss in i kunskapssamhället och det är inte bara bensinmotorn som får stryka på foten. Om företagen skall klara den snabba förändringstakt som krävs idag måste ledningen se annorlunda på sin roll. Bristen på chefer beror säkert på att vi har en generation som inte kan identifiera sig med kontrollapparaten, de söker inspiration och möjlighet att påverka världen på ett positivt sätt.
Låt oss studera adhokrati för ett ögonblick. Kunskapsföretag lever i en ständigt skiftande värld med nya krav från kunderna. Om vi tittar på Metafor media som är mitt företag där vi tillhandahåller kreativa lösningar med film och andra upplevelser: varje dag kommer nya utmaningar som kunderna behöver lösa. Vår organisation måste snabbt lokalisera  de som är lämpliga att lösa problemet kreativt för att sedan gå in i en produktionsfas som är ytterst linjär men måste lösas med andra kreativa utmaningar. För en Taylorist framstår det hela lika strukturerat som en myrstack, men för oss som jobbar i adhokratin finns väldigt strikta regler om var i kedjan vi kan påverka olika delar av produktionen. Det är till exempel en dödssynd att börja diskutera manus på inspelningsplatsen (om det måste ske så är det en mindre katastrof). För att använda metaforer så är många företag organiserade som en symfoniorkester, den är beroende av en dirigent och givna noter. Adhokratin kan liknas vid ett bluesband som improviserar, men det sker efter strikta regler (det finns vissa mönster som man måste hålla så att alla vet inom vilka ramar man kan improvisera).
Jag tror att en brandkår är ett bra exempel på en adhokrati, ute på brandplatsen finns det en ledare som samordnar och håller översikt, men han behöver aldrig gå in i detalj för vad varje brandman skall göra, de sköter sin uppgift bäst själva och de agerar efter vad som händer just där de är. Byråkrati skulle vara förödande då ingen vet vad som händer nästa gång…

Kommentarer
 
Kommentera Inlägg
 
   

1024/1024
 
 
Please add 5 and 6 and type the answer here: