• Go to the english section
Bloggen på ehde.se
 

Hur du blir påverkad!

Staffan Ehde / 2008-04-24 23:25:46


Människan skiljer sig förmodligen från de andra djuren genom sin förmåga att imitera .
En papegoja kan visserligen lära sig att säga god dag men det krävs mycket solrosfrön och en god portion tålamod. Ett barn VILL imitera och det finns en lust att göra som dom vuxna gör.
Den som är bäst på att imitera vinner, kan man säga. Grunden för vårt samhälle är en mängd föremål och beteenden som gått i arv, från generation till generation. Förmodligen är vår hjärna lika duktig som den hjärna som satt hos en människa för 10.000 år sedan. Den ”smarthet” vi omger oss med är ett resultat av många generationers strävanden att få det bättre eller att vi helt enkelt är bärare av informations ”gener”, precis som vi är bärare av vanliga gener.
Informationsgenerna kallas bland annat för Memer sedan Richard Dawkins lanserade uttrycket i sin bok ”The Selfish Gene”. Memer överlever oss precis som generna, religioner har överlevt många generationer och ”tvingar” en del att dra in julgranar och dekorera dessa med ljus eller att vissa spränger sig i luften för en bättre "sak". Imitationen i sig, vare sig det är en meme eller något annat, gör det inte helt lätt att avvika från mängden. Likt lämmeltåget springer vi hellre tillsammans åt fel håll än att skilja oss från den kollektiva blindheten. Kreativiteten är förstås relativ och har därmed olika acceptans hos flocken. Om vi applicerar memeteorin så lär vi oss att de memer som oftast överlever är de som innehåller budskap relaterade till genernas överlevnadsvillkor: fly, anfall, föröka dig och ät. Det vill säga om du vill få igenom ett budskap kan du arbeta med fruktan (fly) eller ett löfte om en bättre framtid (möjligheten att sprida ditt DNA). En meme skulle kunna bestå av meningen: -härma mig.
Men den skulle inte bli så framgångsrik.
Memen: –Härma mig och du skall bli rik, har en större potential.
Memen: - Härma mig och du skall komma till paradiset, har visat sig mest framgångsrik…
Av detta kan vi också lära att en kreativ idé måste ha en potential som liknar memen för att över huvud taget ha en chans.
Läs mer...
 
(målning av Ellinor Ristoff, min fru)
Tycker du ämnet verkar intressant?
Dels kan du läsa Richard Dawkins "The Selfish Gene", "The Meme Machine" av Susan Blackmore.
Då får du den vetenskapliga bakgrunden. Memetics är nämligen en forskningsdisciplin numera och det talas mycket om termen in den Anglosaxiska världen.
Vill du ha en mer allmänpopulär och mycket bra bok i ämnet så läs:
"Virus of the Mind" av Richard Brodie (52 veckor på Amazon.com heta listan)
När du läst den får du större möjlighet att se hur du blir påverkad och ökar möjligheten att påverka.

Kommentarer
 
Kommentera Inlägg
 
   

1024/1024
 
 
Please add 4 and 8 and type the answer here: