• Go to the english section
Bloggen på ehde.se
 

Att inte utveckla en idé - vad kostar det?

Staffan Ehde / 2008-12-20 07:20:14

Ett annat sätt att beräkna kostnaden för att producera en idé är att beräkna alternativkostnaden för att inte utveckla idéer. Låt oss jämföra två företag som befunnit sig i samma segment men där ett har satsat på innovation och det andra på effektivisering. Det mest slående exemplet kan vi finna är Toyota i förhållande till General Motors.Toyota startade efter andra världskriget sin produktion av bilar utan den kapitalintensiva maskinpark som General Motors byggde sin verksamhet på. Man studerade ingående sin amerikanska ”storebror” och bestämde sig för att välja en annan strategi. Kreativitet och innovationskraften hos Toyota har allt sedan dess skapat en betydligt mer effektiv och ändamålsenlig industri där kärnan i verksamheten är ”Ständiga förbättringar” och involvering av personalen i förbättringsarbetet på ett mycket handgripligt sätt. General Motors har i stället valt effektivisering av interna processer som sin strategi och har varit en förebild för många västerländska företag i fråga om inköpsprocesser, fabriksutformning etc. Men vad blev den egentliga kostnaden för General Motors av att inte odla kreativitet och innovationskraft? Toyota säljer i dag fler bilar än General Motors och har kortare produktutvecklingsprocesser och kortare ledtider. Varför? Bland annat för att de har skapat en infrastruktur och ett system som kan ta till vara på den interna kreativiteten. Alternativkostnaden för att inte innovera är i detta fallet omöjlig att beräkna men sannolikt enorm (”The machine that changed the world”).
Vill man ha fler exempel kan man titta på Google eller 3M:s satsningar på innovation där personalen tillåts driva sina egna projekt under 20 % av sin arbetstid. En väsentlig kostnad som sannolikt varit en nyckel till företagens framgångar som vida överstigit sina konkurrenters.

© 2008 Johan Pettersson Xpdition

Kommentarer
 
Kommentera Inlägg
 
   

1024/1024
 
 
Please add 7 and 2 and type the answer here: