• Go to the english section
Bloggen på ehde.se
 

Åtta anledningar till varför de flesta inte innoverar

Staffan Ehde / 2017-03-01 08:05:30


Med insikten om att många verksamheter behöver tänka annorlunda så måste vi fråga oss varför de flesta inte gör det. Här följer fem vanliga ursäkter/anledningar. Nästa gång skall vi titta på hur vi kan komma förbi dem och starta en process som kan leda till en meningsfull verksamhet med ett meningsfullt erbjudande.

 

Offer

Det talas ofta om kulturen i en verksamhet. Jag kallar den för inre dialogen, det är vad ni säger som räknas in i kulturen. Ofta får jag höra uttalanden som:

Så ser det ut, tyvärr…

Det är låglöneländerna…

Om vi hittar på något nytt, kopieras det bara…

Kunderna förstår inte…

Vi är för små… (eller för stora)

Den här dialogen avslöjar att verksamheten har fallit offer för omständigheterna, att vara offer är bekvämt, då slipper ni ta ansvar för situationen. Den som är offer kan inte göra misstag, drivkraften är således rädsla. Så länge ingen tar ansvar och inser att det är vi som bestämmer vår inställning så kommer inget att hända. Det är tyvärr sant som det är sagt: kulturen äter strategier till frukost. (Peter Drucker)

Det finns en underrubrik på den här punkten, det är redan försent. Påståendet gör er till självklara offer men det kan faktiskt vara så det ser ut. De flesta känner inte av ”brådskan” med att innovera förrän det är för sent.

 

Vågar inte sticka ut

Den här punkten är nära besläktad med offerproblemet. Förvånansvärt ofta tittar vi på konkurrenterna för att se om vi gör rätt. Om vi alla faller offer för samma omständigheter ligger inte skulden hos oss. Om vi vågar sticka ut och göra något helt annorlunda tar vi en stor risk, inte bara ekonomiskt men också socialt. Det är få som vågar gå mot strömmen. Den enkla anledningen är att vi hatar att bli utskrattade. Det finns en mängd oskrivna regler i en bransch, konkulleger är vi allihopa. Det är få förunnat att inte bry sig hur andra tänker och samtidigt vara en fungerande social varelse.

 

 

Autopilot

Vanans makt skall inte underskattas. Vanan gör oss blinda när omvärlden  förändras. Vana är ett bekvämt tillstånd för hjärnan då vi inte behöver tänka. Ju mindre vi tänker ju jobbigare blir det att börja om. Precis som att börja träna efter en försoffning på cirka 5 år. Erfarenhet är ofta grundat på 1 års lärande och 15 års repetition. Allt var bättre förr, ju förr ju bättre.

 

Fel fokus

När en verksamhet har mognat försvinner ofta förmågan att behålla kunden i fokus. Den innovation som pågår handlar om hur ni skall undvika dubbelbokningar istället för att fundera på varför de uppstår. Närhelst ni samlas för att tänka framåt handlar det bara om hur medarbetarna skall få ett bättre liv…

 

För mycket att göra

Det operativa träsket äter upp vår uppmärksamhet, både till lunch och middag. Dessutom brukar bristen på pengar jaga livet ur de flesta. När pengarna sinar börjar ledningen kasta ut ”kostnader”, de som blir kvar får mer att göra. Pressen ökar och det finns inte en chans att någon orkar titta upp och fundera på framtiden bortom nästa löneutbetalning. Ni har inte tid, vilket betyder i praktiken att ni inte prioriterar er framtid. Om det underlättar att inse allvaret, se er själva som deltagare i ett spinning pass, alla cyklar utav bara sjutton, men ni kommer ingenstans…

 

 

Alla väntar på att idén kommer

Jag tror inte att någon författare som blivit publicerad har väntat på att bokens innehåll skall ramla ner på dem. Att skriva handlar om disciplin, att sätta sig vid datorn varje dag och samma tid. Så börjar jobbet med det som ingen bett om. Om inspirationen inte infinner sig så får man skriva ändå, då kommer den. Alltför många verksamheter tror att innovation är som vädret, plötsligt skiner solen. Visserligen kan frågan från en kund utlösa en idé, men kan ni ta hand om den? Finns det en beredskap, finns det kapacitet att utveckla ett erbjudande? Förmodligen inte.

 

Ingen frågar efter det

Att driva processer utan feedback kräver en enorm disciplin. Hjärnan gillar kickar och dessa får vi av att släcka bränder. Att stänga dörren om sig och tänka framåt ger ingen tillfredställelse, tvärtom, det känns improduktivt och fel. Kunderna frågar bara efter bättre, billigare och snabbare och vi går i fällan. Jag vågar påstå att ingen frågar efter det som är annorlunda. När vi väl erbjuder det då undrar alla varför ingen gjort det förut. Alla har väl hört Henry Fords ord om detta: - om jag hade frågat kunderna vad de ville ha hade de svarat snabbare hästar.

 

Alla är rädda för kannibalism

Vem har makten i verksamheten, service? Har de 80% av intäkterna? Vem skulle våga komma med en lösning som halverade servicen? Vem kommer att stoppa förslaget? Ja inte är det marknaden. Att förstöra den egna affärer innan någon annan gör det kräver ett enormt mod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer
 
Kommentera Inlägg
 
   

1024/1024
 
 
Please add 8 and 7 and type the answer here: