• Go to the english section
Produkter
 
Produkter
Här hittar du 2 områden med 2 tjänster i varje.
Den första är Kreativitet-Syfte-Innovation
Den andra handlar om förändringsprocessen-verksamhetskulturen


Utöver det finns konsultverksamheten som jag kallar facilitator då det liknar min roll mer än en konsult. Som filmproducent har jag alltid ansvaret att leverera gentemot uppdragsgivaren, jag är produktionens VD [också juridiskt], men jag är beroende av kreatörer och kunniga yrkesmänniskor, min roll är att facilitera en grogrund som slutar med en fantastisk produkt, jag är således inte stjärnan och skall heller inte vara det.

Klicka på den box som motsvarar den "produkt" du söker så får du mer information:Storytelling Sucks!

Det har talats mycket om storytelling men få verksamheter använder det på rätt sätt.

Det talas ofta om att storytelling ökar värdet på en produkt eller ett varumärke, men det finns lika många exempel på det motsatta.

Ett ökat brus gör det svårt att nå fram, men historier väcker känslor och därmed handling.

Lägerelden har ersatts av den lysande skärmen men en bra historia har fortfarande samma effekt.

Inspirationsföreläsning där vi lär oss hur vi styr kreativitet med ett syfte som leder till innovation


Workshop där vi arbetar med att hitta syftet


Inspirationsföreläsning som är lämplig när det finns motstånd mot förändringar eller när inget händer...


Workshop och process där vi arbetar med kulturen på arbetsplatsen


Konsultverksamheten eller facilitatorn som jag väljer att kalla det


TellaVISION
Kommunikation som driver förändring
Innovera eller dö! Utgiven Maj 2016
Syftet i innovationsprocessen
Kulturen som hinder och hur du styr den (och dig själv)
100 SEK plus portoMånga som läst boken Innovera eller dö, eller som varit på någon föreläsning efterlyser exempel på syften som vi tagit fram. Nu finns en pdf fil som du kan beställa gratis via mail

 

Boken Chokladfontänen som handlar om hur du styr kreativitet i en verksamhet
Slutsåld